Hỗ trợ trực tuyến

 

Hotline: 0917 683 526

thienkd@vantanphat.com

Mr Hùng 0972 049 349  

tanhung@vantanphat.com

Miss Kim Anh 01635 284 039 

Gặp Mr Dũng 0989 206 402  

 028 6678 0338 - 028 62 530 071

Fax: 028 6253 0596 

Website: http://vantanphat.comhttp://vantanphat.com 

vantanphat@vantanphat.com 

 

Hotline

0917 683 526

Khí hiệu chuẩn Vạn Tấn Phát https://vantanphat.com.vn/cache/khi-hon-hop_images_thumb_medium250_0.jpg 164 164 0,47,50L dưới áp suất 150 - 200 Bar Sản phẩmProducts   Màu chaiCylinder color   Kích cỡ chaiCylinder size   Lượng chứaContents, m3   Lĩnh vực ứng dụngApplication  Không khí tổng hợp 20% O2 + 80%N2  Xanh da trời   10 L40 L50 L   1.56.07.5 Công nghiệp ô tô, dùng trong hiệu chuẩn máy  2.5 ~ 8% O2  Còn lại N2  Màu xám  10L  1.5 Đo bức xạ trong lò nung 400vpm (500mg/m3) CO, còn lại N2 Màu xám 10L 1.5  280vpm (800mg/m3) SO2 , còn lại N2  Màu xám  10L  1.5 700vpm (2000mg/m3) SO2 , còn lại N2 Màu xám 10L 1.5 300vpm(400mg/m3) NO , còn lại N2 Màu xám 10L 1.5 P5/P10 (5/10% Metan còn lại là Argon) Màu đỏ 10 L50 L 2.210.9 Đo bức xạ bằng ống đếm tỷ lệ. Khí dùng cho máy ECD 2 ~5% H2 , còn lại là Argon Màu đỏ 10 L50 L 2.110.5 Khí bảo vệ cho thiết bị quang phổ tia lửa Khí Laser: 4.5% CO2, 13.5%N2, còn lại He Màu xám 10 L50 L 1.89.1 Khí hỗn hợp cho thiết bị Laser CO2  50%He / 50% Ar 75%He / 25% Ar  Màu xám 10 L50 L  2.0 10  Khí bảo vệ hàn hồ quang  5-10%N2, còn lại là Argon  Màu xám  10 L50 L  2.1 10.5  Khí nạp vào bóng đèn tuýp  N2/CO; N2/CO2, N2/O2   Theo tỷ lệ thành phần % khác nhau,chứa trong chai tiêu chuẩn là 10L dưới áp suất 150 Bar  Khí hiệu chỉnh thiết bị trong CN dầu khí, xi măng  Ar/CO2; Ar/ O2Ar/CO2/O2; Ar/He Ar/H2    Theo tỷ lệ thành phần % khác nhau,chứa trong các chai khí tiêu chuẩn là 40,47,50L dưới áp suất 150 - 200 Bar  Hỗn hợp khí bảo vệ hàn Một số ứng dụng cơ bản sau đây của khí hỗn hợp hiệu chuẩn:1. Hiệu chuẩn các thiết bị phòng thí nghiệm;2. Theo dõi các dòng khí công nghệ ví dụ: điều khiển câc quá trình công nghệ của thiết bị đo lường trong dầu khí;3. Điều khiển bức xạ;4. Tạo môi trường chuẩn;5. Kiểm tra các thiết bị báo cháy;6. Kiểm tra đo lường trong mạng theo dõi;7. Chuẩn đoán và điều trị trong y tế… 4.875 1 1 1 1 1 Rating 4.88 (4 Votes)

Khí hỗn hợp

Một số loại khí hỗn hợp hiệu chuẩn được sử dụng phổ biến trong một số ứng dụng sau:

Theo tỷ lệ thành phần % khác nhau,chứa trong chai tiêu chuẩn là 10L dưới áp suất 150 Bar

Theo tỷ lệ thành phần % khác nhau,chứa trong các chai khí tiêu chuẩn là 40,47,50L dưới áp suất 150 - 200 Bar

Sản phẩm
Products

 

Màu chai
Cylinder color

 

Kích cỡ chai
Cylinder size

 

Lượng chứa
Contents, m3

 

Lĩnh vực ứng dụng
Application

 Không khí tổng hợp

20% O2 + 80%N2

 Xanh da trời  

10 L
40 L
50 L

 

1.5
6.0
7.5

Công nghiệp ô tô, dùng

trong hiệu chuẩn máy

 2.5 ~ 8% O2 

Còn lại N2

 Màu xám  10L  1.5 Đo bức xạ trong lò nung

400vpm (500mg/m3) CO,

còn lại N2

Màu xám 10L 1.5

 280vpm (800mg/m3) SO2 ,

còn lại N2

 Màu xám  10L  1.5

700vpm (2000mg/m3) SO2 ,

còn lại N2

Màu xám 10L 1.5

300vpm(400mg/m3) NO ,

còn lại N2

Màu xám 10L 1.5

P5/P10 (5/10% Metan

còn lại là Argon)

Màu đỏ

10 L
50 L

2.2
10.9

Đo bức xạ bằng ống đếm tỷ lệ.

Khí dùng cho máy ECD

2 ~5% H2 , còn lại là Argon Màu đỏ 10 L
50 L

2.1
10.5

Khí bảo vệ cho thiết bị

quang phổ tia lửa

Khí Laser: 4.5% CO2, 13.5%N2,

còn lại He

Màu xám 10 L
50 L

1.8
9.1

Khí hỗn hợp cho thiết bị Laser CO2
 50%He / 50% Ar

75%He / 25% Ar

 Màu xám 10 L
50 L
 2.0

10

 Khí bảo vệ hàn hồ quang
 5-10%N2, còn lại là Argon  Màu xám  10 L
50 L
 2.1

10.5

 Khí nạp vào bóng đèn tuýp
 N2/CO; N2/CO2, N2/O2   Theo tỷ lệ thành phần % khác nhau,chứa trong chai tiêu chuẩn là 10L dưới áp suất 150 Bar  Khí hiệu chỉnh thiết bị trong CN dầu khí, xi măng

 Ar/CO2; Ar/ O2Ar/CO2/O2;

Ar/He

Ar/H2

   Theo tỷ lệ thành phần % khác nhau,chứa trong các chai khí tiêu chuẩn là 40,47,50L dưới áp suất 150 - 200 Bar  Hỗn hợp khí bảo vệ hàn


Một số ứng dụng cơ bản sau đây của khí hỗn hợp hiệu chuẩn:
1. Hiệu chuẩn các thiết bị phòng thí nghiệm;
2. Theo dõi các dòng khí công nghệ ví dụ: điều khiển câc quá trình công nghệ của thiết bị đo lường trong dầu khí;
3. Điều khiển bức xạ;
4. Tạo môi trường chuẩn;
5. Kiểm tra các thiết bị báo cháy;
6. Kiểm tra đo lường trong mạng theo dõi;
7. Chuẩn đoán và điều trị trong y tế…

Khí công nghiệp Vạn Tấn Phát

Văn phòng công ty Khí Công Nghiệp Vạn Tấn Phát - Công ty chuyên khí công nghiệp tại Việt Nam

Với ngành nghề kinh doanh: chuyên cung cấp dịch vụ khí Công nghiệp, khí hóa lỏng và các hệ thống nạp khí...

Với đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp hoàn toàn đáp ứng được những nhu cầu cung cấp khí và lỏng với khối lượng , chất lượng lớn và ổn định.
Xí nghiệp đã hoàn tất hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc tế ISO 9001:2008.
Quý khách có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng và dịch vụ của chúng tôi.